Kenan Craft


יצאנו לטיול עם מיגון בבית ובבריכה עם משטחים למניעת החלקה

מסמל עבורנו את היותנו חופשיים? האם חופשה היא שבירת שגרה? התרחקות מהבית? מהמשפחה? או שמא נופש הוא בהכרח עם המשפחה? ואולי רק עם האישה? ואולי אין כזה דבר נופש בלי הילדים, ואולי למה לצאת לנופש עם הילדים? ובכלל מה הוא עבורנו נופש מבחינת התוכן, האם טיולים? האם בריכה עם משטחים למניעת החלקה ושמש לצד כוסות קרירות של משקה טרופי ובילוי בבאר בערבים. האם נסיעת עבודה יכולה להיתפס כנופש אם היא משולבת בחופשה? האם נופש הוא לינה בטבע או שהות במלון פאר? האם אנחנו רוצים לתכנן את הנופש שלנו או שנעדיף שסוכן נסיעות יארגן לנו דיל לסוף שבוע או טיול בגון היסטורי, ארכיאולוגי, בדגש על נושא מסוים כמו טיול צלמים, טיול בזיקה לטבע ושימורו וכדומה.
ובכלל יש טעם להתעמק בשאלות אלה בכלל? הרי כל אחד יודע מהו נופש מבחינתו: ברגע שנעל דלת כניסה של מה שמכונה ביתו, וחלף על פני אחרון מעקות מקום מגוריו, הוא מבחינתו בנופש.

זהו צד אחד של העניין, אך ייתכן כי על כל אדם שיוצא לנופש, יש מי שאורב ומחכה לכך כדי לגזור קופון משלו, שלא לומר לפרוץ לבית שנעזב לכמה ימים ולגנוב את מה שכדאי לגנוב, ולחרב בקלות את חיי הנופשים כשישובו. והפורץ הנבון יבצע את זממו רק לאחר מעקב קפדני אחר סוג דלת כניסה של בית המיועד להיפרץ, ולאחר בדיקת כל הגישות האפשריות לבית, ללא מהומה, למשל דרך סורגים רופפים, חלון פתוח מעט או מעקות נמוכים.
ובמקום אחר בזמן אחר, בשביל אותם מצבים ממש יושבים מהנדסים שאינם נמצאים בנופש כלשהו, אלא במקום עבודתם ומתכננים מנעולים מתוחכמים עבור דלת כניסה, סורגים, מעקות או בכלל פתרונות לבית חכם, כזה ששומר על עצמו כשדייריו יוצאים לנופש.

בכל אופן, כל מי שיוצא מביתו, אפילו לזמן קצר ואפילו לא לנופש, ראוי שידע היכן הוא מתגורר ואילו אמצעים עליו לנקוט כדי להימנע מעוגמת הנפש של אנשים זרים שחודרים לממלכתו, מחטטים בחפציו ולוקחים לתמיד חפצים יקרי ערך ומשחיתים מזכרות וזיכרונות.
יש מי שתסריט מעין זה לבדו, מביאו לנקוט את כל האמצעים למניעתו. הוא ימגן את ביתו במנעולים וקודים נסתרים של דלת כניסה, הוא יסרג בסורגים את כל פתחי ביתו ויתקין מעקות בכל מקום שייתכן שניתן לחדור ממנו לטריטוריה שלו. וכמידת הנכסים שיש לאדם – כך מידת דאגתו וכך מידת אבטחתו את ביתו ואת רכושו. חוץ מאמצעים אלה, בעל הרכוש גם ינקוט דרכים משרדיות יותר – אם בביטוחים ואם בחוזים.

ואם רצה גורלו של פלוני והוא אדם עשיר – ייתכן שינקוט גם בהעמדת שומר בפתח ביתו. אך מי שיכול לצאת לנופש, ולהשאיר דלת כניסה בביתו נעולה נעילה פשוטה או רק טרוקה, הוא זה שיוצא לנופש האמתי.